Instrukcijas par LLU e-studiju lietošanas iepsējām

Šis kurss ir paredzēts LBTU e-studiju sistēmas iespēju demonstrācijai.

Šis kurss ir paredzēts kā Moodle videoinstrukciju izstrādes kurss. Šis kurss kalpo Moodle iespēju demonstrācijai

Instrukcijas par LBTU e-studiju lietošanas iepsējām