Mehāniskā institūta projekta ietvaros izveidots kurss "Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko augu kurināmā kondicionēšanai." Kurs mērķis ir veicināt projektā izstrādāto un apkopoto zināšanu pieejamību.