Šis kurss tiek veidots projekta  "Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā" ietvaros.