Kurss paredzēts Attīstības fonda stipendiju darba koordinēšanai.