Kursa mērķis ir iepazīstināt LLU darbiniekus un studentus ar LLU Fundamentālās bibliotēkas piedāvātajiem resursiem