Kurs mērķis ir nodrošināt iespēju citu valstu piederīgajiem, izmantojot mācību kursu e-studiju formā, apgūt latviešu valodas pamatus.