Projektējamo skaņas avotu identifikācija ēkās

Ēku konstrukcijas projektē un izbūvē tādas, lai to iekštelpās un teritorijās ap tām tiktu nodrošinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām noteiktās robežvērtības.

Pielietotas tiek būvkonstrukcijas un ēku funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas, kuru skaņas izolācijas īpašības nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi. Novērtējot būvkonstrukciju un izstrādājumu akustiskās īpašības gatavā vai nepabeigtā objektā, izmanto izstrādājumu tehniskās specifikācijas, laboratorijas pārbaužu rezultātus, mērījumus un aprēķinus.


Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2012. gada 10. septembris, 10:55