Vides trokšņa 3D situācijas datormodeļa un trokšņa kartes izstrāde

Aprakstā ietverti galvenie skaņas izplatīšanās vājinājumu raksturlielumi un metodes, kas nepieciešami vides trokšņa 3D situācijas datormodeļa un trokšņa kartes izstrādēs. Kā viena no galvenajām metodēm, kas pielietota skaņas emisijas izplatīšanās prognozēšanai ārējā vidē ir minēta standartā ISO 9613. Šī metode prognozē ekvivalento nepārtraukto A-izsvaroto skaņas spiediena līmeni, kas definēts standartā ISO 1996. Aprakstā tiks apskatītas galvenās skaņas izplatīšanās vājinājumu sastāvdaļas. Ekvivalentais nepārtauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis pa vējam ir jāaprēķina sasummējot visus laikā vidējos kvadrātiskos skaņas spiedienus, kuri ir aprēķināti saskaņā ar sekojošu formulu:

{L_{AT}}(DW)\; = \;10\lg \left\{ {\sum\limits_{i = 1}^n {\left[ {\sum\limits_{j = 1}^8 {{{10}^{0,1\;\left[ {{L_{fT}}(ij)\; + \;{A_f}(j)} \right]}}} } \right]} } \right\}\;\;,\;\;\;dBA

kur: n ietekmju – I (avotu un trajektoriju) skaits, j indekss, kas norāda astoņas oktāvu joslas, ar vidējām frekvencēm no 63 Hz līdz 8 kHz , Af apzīmē standartizēto A-izsvarošanu (sk.IEC 651). Ilgtermiņa vidējais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis LAT (LT) ir jāaprēķina saskaņā ar formulu: {L_{AT}}(LT) = {L_{AT}}(DW)\; - \;{C_{met}} , kurā Cmet ir tā meteoroloģiskā korekcija.

Metode paredz veikt prognozes pie meteoroloģiskiem apstākļiem, kas no trokšņa izplatīšanās ir vislabvēlīgākie un vidējie. Temperatūras inversijas apstākļi virs ūdens virsmām netiek ietverti un tie var rezultātā dot augstākus skaņas spiediena līmeņus, kā paredzēts šinī ISO 9613 daļā. Metode prognozē ilgtermiņa vidējo A-izsvaroto skaņas spiediena līmeni, kā tas ir norādīts standartos ISO 1996. Ilgtermiņa vidējais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis aptver plašu meteoroloģisko apstākļu diapazonu. Metode, kura ir norādīta šajā ISO 9613 daļā, satur algoritmus katrai atsevišķai oktāvu joslai (ar joslu vidējām frekvencēm no 63 Hz līdz 8 kHz), lai aprēķinātu skaņas, kas rodas no punktveida skaņas avota vai arī šādu punktveida avotu kopuma, vājinājumu. Šis avots (vai avoti) var būt gan kustīgs, gan arī stacionārs.

Metodē minēta kārtība (algoritms), kas ietver sekojošas fizikālas likumsakarības, kā ģeometriskā diverģence (skaņas vājinājums palielinoties attālumam no avota), atmosfēras absorbcija, zemes ietekme, atstarojums no virsmām, šķēršļu izraisīta ekranēšana. Papildus informācija par skaņas izplatīšanās īpašībām stādījumos un rūpnieciskās zonās dota standarta pielikumos. Šī metode ir pielietojama arī praksē lielai trokšņa avotu un vides daudzveidībai.1.att.

2.att.

3.att.

4.att.

5.att.

6.att.Pēdējās izmaiņas: ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris, 15:58