Trokšņa 3D kartēšanas attīstība, pielietojot trokšņa modelēšanas programmas

Pēdējo pārdesdesmit gadu laikā, līdz ar datortehnikas attīstību, attīstījusies arī skaņas izplatīšanās aprēķināšanas programmatūra, kas ļauj aprēķināt, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, būtiski sarežģītākus skaņas izplatīšanās uzdevumus. Papildus mūsdienu datorprogrammu nodrošinājumā ietvertie telpiski skaņas izplatīšanās aprēķini nav nekas neparasts.

Vides trokšņa inženieru iepriekšējos gados gūtā pieredze ir apkopota pasaulē atpazīstamu organizāciju apstiprinātos standartu un metožu bibliotēkās. Vairums katra no aprēķinu metodēm ir validēta, kas nozīmē, ka tās aprēķinu rezultātu ticamība un pielietošanas iespējas ir novērtētas praksē.

Trokšņa izplatīšanās datorgrammas parasti ir pieejamaa vairākās valodās un pielietojamo aprēķinu metožu un standartu ziņā programmatūra piemērojama dažādu valstu trokšņa normēšanas likumdošanai. Viena no elastīgākām datorprogrammām, kuru salīdzinoši vienkārši piemērot Latvijas normatīviem ir „SoundPlan”, kuru istrādājuši Vācu un Amerikas kopuzņēmuma inženieri. Programmu iespējams izvēlēties nepieciešamos programmmas moduļus atsevišķi. Paplašinot programmas iespējas varat iegādāties vēlamos moduļus klāst atseviški. Darbības ar programmu veidotas pēc moduļu sistēmas, lai jebkurā brīdī vienlaicīgi būtu pārskatāma datu veidošanas, aprēķinu iestādījumu un rezultātu apstrādes secība. Programmas piedāvā iespēju ļoti elastīgi un piemērojami izveidot, katram visprasīgākam lietotājam nepieciešamo rezultātu formu gan tabulu, grafiku, attēlu un, gan animāciju formā. Programmas aprēķinu modulis nodrošina rezultātu izekojamību līdz aprēkinu iestatījumiem, aprēkinu veikšanas veidiem, laikiem un saglabātām failu identifikācijām.


Programmu datu sagataves moduli ļauj ievadīt datus, kas sagatavoti ar citām datorprogrammām, kā piemēram, failu formāti: *.geo (SoundPlan), *.dxf (Acad), *.txt (dažādas datu bāzes teksta formas), *.shp, *.qsi, *.dbf, kas ļauj pirms ielādes pēc nozīmes apskatīt un izvēlēties ievadītā objekta datus.

Darbs ar Geo-Database

Geo-Database satur visus nepieciešamos datus Jūsu projekta apstrādei. Papildus ģeometriskajiem datiem, šeit tiek glabāta aprakstošā informācija akustiskā un gaisa piesārņojuma aprēķināšanai. Geo-Database piedāvā ļoti efektīvu un konsekventu aprīkojumu trokšņa un gaisa piesārņojuma pētīšanai neatkarīgi no tā vai pētāmais objekts ir mazas teritorijas vai lielas megapoles trokšņu karte, pateicoties iebūvētajai datubāzei, kas pārvalda dienas datu diagrammas, emisijas spektra, atstarojumu parametrus un citu skaņu aprakstošo īpašību datus. Tālāk šajā nodaļā jūs varēsiet izlasīt īsu kopsavilkumu par dienas Geo-Database rīkiem un procesiem. Informāciju par sīkākām detaļām un atsevišķām funkcijām lūdzu meklējiet attiecīgajās apakšnodaļās. Kad tiek atvērta Geo-Database, programma izveido situāciju Geo-File datnē.

Datu ievade(Data entry): Izvēlieties datu ievadi atkarībā no datu veida un formāta(Bieži tiks kombinēti dažādi datu ievades veidi):
Citu programmu datu bāžu datņu pārveidošana uz *.Geo:

  • Nolasot no kartes Digitizer: Digitizer -> initialize, ievadiet atskaites koordinātes, pārbaudiet mērogu un gadījumā, ja jums ir vairāk kā 2 atskaites koordinātes, tad arī standarta novirzi. Pēc tam pieprasiet Geo-File datni, izvēlieties objekta tipu un ievadiet datus.
  • Skenēta karte Priekš *.bmp, *.tif, *.png, vai *.gif., paplašinājuma skenētām kartēm ievadiet atskaites koordinātes, pārbaudiet mērogu un gadījumā, ja jums ir vairāk kā 2 atskaites koordinātes, tad arī standarta novirzi. Pēc tam pieprasiet Geo_File datni, izvēlieties objekta tipu un ievadiet datus uz ekrāna.
  • DXF dati Ielādējiet DXF datni, izvēlieties nepieciešamo slāni un papildus ievadīšanas parametrus. Dati ir ievadīti programmatūras formātā kā vispārīgie punkti, līnijas, apgabali un teksts. Pēc ievades pārbaudiet datus, pārveidojiet objekta tipu un Geo-File datnes uzdevumu(piešķiri).
  • CARD/1, Stratis Stratis, open file, read the data. Dati ir automātiski pārveidoti attiecīgajos programmatūras objektu veidos.
  • ASCII load file, define format, izvēlieties SoundPLAN Geo-File un objekta veidu, izvēlieties kolonnu ASCII datnē un pēc iespējas definējiet objekta standarta īpašības.
  • ESRI Shapefile ESRI Shape file, load file, izvēlieties programmu Geo-File un objekta tipu, piešķiriet programmatūras parametrus ESRI parametriem un pēc iespējas definējiet standarta īpašības.Pēdējās izmaiņas: svētdiena, 2012. gada 2. septembris, 16:05