Stādījumu joslu projektēšana

Stādījumu ienestais vājinājums (Afol), koku un krūmu lapotne rada nelielu vājinājumu, taču vienīgi tad, ja šī lapotne ir pietiekami blīva lai pilnīgi aizsegtu izplatīšanās ceļu, t.i. – ja caur šo lapotni var redzēt nelielā attālumā. Vājinājumu var izraisīt avota vai uztvērēja tuvumā esošā veģetācija, vai arī vienlaicīgs abu situāciju gadījums, kā tas ir parādīts 5.zīm. Citā variantā, ceļu attālumus d1 un d2 var noteikt pieņemot, ka skaņas ceļš vērsts 15 grādu leņķī pret zemi. 2.tabulā pirmajā rindiņā uzrādīts gaidāmais vājinājums, ko dod blīva lapotne, ja kopējais izplatības ceļš caur lapotni ir no 10 m līdz 20 m, un otrajā rindiņā , ja tas ir no 20 m līdz 200 m. Papildus vājinājuma īpašības skatīt zīm.12.

Ceļu garumiem, kuri caur blīvu lapotni ir lielāki par 200 metriem, ir jālieto skaņas vājinājums, kas atbilst 200 m. Skaņas ceļa rādiuss ir ~5 km.

Att. 11.
Att. 12.

Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2012. gada 4. septembris, 20:48