Ēkas fasāžu elementu prettrokšņa projektēšana

Kā viens no prettrokšņa efektīvākiem paņēmieniem uztvērējā, kas atrodas telpā ir ēku ārējo konstrukciju (fasāžu) atbilstoša izvēle. Ēku fasāžu kopējo skaņas izolāciju praktiski nosaka to veidojošie akustiski vājākie elementi parasti - logi un durvis zīm. 13, to iespaido fasādes ārējie elementi - balkoni, lodžijas un erkeri.

Fasādes ārējo elementu radītais efekts, galvenokārt, izskaidrojams ar to spēju ierobežot avota redzamības leņķi ( efekts līdz 2 dBA), kas raksturīgs lodžijām un balkoniem. Papildus efektu var iegūt ar absorbentu pārklājot tās balkonu, lodžiju un erkeru zonas, kuras rada atstarojumus logu vai balkonu durvju virzienā. Šādu pasākumu efektivitāte var sasniegt 2 - 3 dBA. Pietiekami efektīva ir lodžiju iestiklošana (līdz 10 dBA) , ja vien tā veikta akustiski un arhitektoniski profesionāli (attēlā daudzdzīvokļu ēka Somijā).

Daudz būtiskāk telpas akustisko vidi iespaido logu (un balkonu durvju) skaņas izolācijas spēja. Sekojošā tab. 3 apkopota virkne skaņas izolācijas rādītāju, kuri raksturo Latvijā izplatītākos logu tipu.

Att. 13.

Tabula 3.

Loga veids vai prettrokšņa klase (VDI-2719) Stiklojuma formula (stikls + šķirkārta + stikls) Rw, dB
OC savietotie logi 3+57+3 24
2*( vai dubultlogi) 4.16+4(3+150+3) 33
3* 6+14+4 37
4* 6+12+9 44

* - K - line plastmasas profilu loga dati;
Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2012. gada 4. septembris, 20:49