Telpu apdate

Telpu skaņu atstarojošā, absorbējošā un izkliedējošā apdare

Telpu apdareTelpu akustiskā apdare iedalāma skaņu atstarojošā un absorbējošā (slāpējošā ) Par akustiskajiem atstarotājiem ( būvakustiskajā frekvenču diapozonā) uzskatāmi smagi un cieti plakanas vai mazliektas formas elementi un tādējādi, par atstarotajiem visbiežāk uzskatāmas betona, mūra un monolītas apmestas virsmas, biezi koka klāji u.c. elementi, masīva metāla un ūdens (ledus) virsmas.

Par akustiskajiem absorbentiem (skaņas slāpētājiem) uzskatāmi materiāli un konstrukcijas ar absorbcijas koeficientu lielāku par 0.5 (vismaz vienā frekvenču joslā).

Pavedienveida un porainie absorbenti
(visa veida vates un to izstrādājumi, porainie materiāli ar vaļējām porām u.c.).

  Skaņas enerģija šajos materiālos pārvēršas siltumā pateicoties gaisa molekulārai berzei porās, tie efektīvi vidējo - augsto frekvenču diapozonā, taču prasa pietiekamu biezumu.

  Ja materiāla biezums mazāks par apskatāmās skaņas viļņa garuma ceturto daļu, absorbents būs neefektīvs. Efektivitāti būtiski var paaugstināt materiālu uzstādot ar atstarpi no pamatkonstrukcijas. Atstarpes optimālais biezums atbilst ceturtdaļai no krītošo viļņu garuma.

  Telpu apdareMūsdienu speciālie absorbenti visbiežāk sastopami rūpnieciski izgatavotu un jau apdarinātu puscietās vai cietās akmensvates plāksņu veidā ar biezumiem 15, 20, 30, 50 vai 100 mm. Lielākie šāda veida absorbentu ražotāji pasaulē ir SAINT-GOBAIN ISOVER, AMF, ARMSTRONG , PAROC , USG.

  Pie šīs grupas pieskaitāmi arī akustiskie apmetumi (ar irdenām pildvielām) , kā piemēram KNAUF AKUSTIKPUTZ.

  Membrānu absorbenti(visa veida panelējumi un apšuvumi ar gaisa vai pavedienveida absorbenta aizpildījumu).

   Šeit enerģijas pārvērtība notiek pateicoties membrānas pretestībai ātrai liecei un starpslāņa pretestībai spiedei, šie absorbenti efektīvi zemo un vidējo frekvenču diapozonā, taču parasti ne visai platājoslā ( 1 - 2 oktāvas).


   Šo elementu efektivitāti tieši iespaido to lieces stingrība un nostiprinājuma veids. Paši izplatītākie šīs grupas būvelementi Latvijā ir dažādi ģipškartona lokšņu apšuvumi un starpsienas, taču efektīvāki ir riipnieciski izgatavotie gatavie elementi (attēlā -zemo frekvenču absorbenti kā "tāfeles'' pie sienas un griestiem ).


   Tilpuma (jeb Helmholca) rezonātori - dažādi ar telpas akustiski aktīvo pamattilpumu saistīti blakustilpumi, nišas un spraugas. Vēsturiski tie ir vissenākie (grieķu "echeia"), un to darbības princips pamatojas uz "atsperes - masas" mehānisko modeli. Tilpumā ieslēgtais gaiss un kakliņš veido "atsperes - masas" sistēmu, kas nodrošina absorbciju pie noteiktas frekvences. Šie absorbenti slāpē selektīvi, t.i. to efektīvā josla parasti nepārsniedz trešdaļoktāvu.


   Telpu apdareMikroperforētie absorbenti - plānas membrānas (metāls, akrils, utt. ) ar intensīvu ļoti sīku perforāciju (0.1- 0.3 mm) ,kas būvakustiskajos risinājumos tiek izmantoti visai nesen. Absorbcijas mehānisms šajā gadījumā izmanto gaisa viskozās īpašības molekulāro saišu līmenī. Praksē tas paver iespēju veidot caurspīdīgas absorbējošas virsmas, kas līdz šim nebija iespējams (piem. aizkaru vai žalūziju vietā), kā arī iegūit viegli saritināmas plēvju ruļļu sistēmas - koncertturnejām, izstādēm, sporta sacensībām utt.   Kombinētie absorbenti vienlaicīgi izmanto vairākus no 1 - 4 pozicijās minētajiem absorbentiem - piem. perforētie apšuvumi ar pavedienveida absorbenta aizpildījumu. Šie absorbenti raksturīgi ar augstākām koeficienta vērtībām (0,6 - 0,9) plašā frekvenču diapozonā (250 - 8000 Hz).

   Plašu šadu sistēmu klāstu Latvijas tirgū piedāvā DANOLINE, KNAUF u.c. ražotāji.   Akustiskie absorbenti telpās izvietojami neitrālajās zonās, kuras nerada labvēlīgus agrīnos atstarojumus skatītāju un izpildītāju zonās, kā arī nelabvēlīgajās zonās, kuras rada vēlīnus atstarojumus, vai izsauc to koncentrāciju.


   Pēdējās izmaiņas: ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts, 23:11