Telpu akustiskie parametri

Akustiskie parametriJa telpā darbojas kāds skaņas avots, tā izstarotā skaņa daļēji sasniedz uztvērēju (vai klausītāju) tieši, bet daļa - vienu vai vairākas reizes atstarojoties no telpas virsmām. Tādējādi, uztvērēja saņemtā kopskaņa veidojas kā tiešās un atstarotās skaņas summa.

Skaņas avota darbībai pārtraucoties, uztvērējā vispirms pārtrūkst tiešās skaņas pienākšana, taču - atstarojumi no apkārtējām virsmām vēl turpina pienākt un izsauc skaņas pakāpenisku dzišanu, jeb reverberāciju. - Līdzīgs, taču pretējs process novērojams skaņas avotam ieslēdzoties līdz stacionāra lauka izveidošanās brīdim.


Laika sprīdi T (jeb T60) pēc skaņas avota izslēgšanās, kurā uztvērējā saņemtās akustiskās enerģijas blīvums samazinās 10-6 reizes (jeb par 60 dB) sauc par standarta reverberācijas laiku, un tas uzskatāms par vienu no galvenajiem objektīvajiem telpas akustiskajiem kvalitātes rādītājiem. Praksē (arī LBN ) lieto reverberācijas laikus, kas noteikti izmantojot pirmos 30 vai 20 dB skaņas dzišanas procesa (T30 vai T20 ).

Viens no telpu akustikas pamatprincipiem nosaka, ka katram izpildījuma veidam atbilst savi optimālie akustiskie apstākļi, tātad arī savs optimālais reverberācijas laiks.

Mūsdienās būtisku lomu spēlē dažās valstīs normētie parametri C80 (raksturo skaņas skaidrību ) ,LF (apraksta skaņas telpiskumu ) ,RASTI (izsaka runas saprotamību ) u.c

Projektēšanas kārtību konkrētos gadījumos nosaka Latvijas būvnormatīvi, to galvenās prasības pievienotas zemāk.Prasības telpu akustiskajiem parametriem 500–2000 Hz robežās


Nr. p. k.
Telpas tips

T(T30)

(sek)

C80

(dB)

LF

RASTI

(%)

1.
Ērģeļmūzikas, kora mūzikas zāles, baznīcas*
0.57 V0.15
> -4
> 0.22
> 40
2.
Simfoniskās mūzikas zāles*
0.48 V0.14
-2...+3
> 0.20
> 45
3.
Kamermūzikas un operteātru zāles*
0.46 V0.14
-1...+4
> 0.15
> 50
4.
Universālas zāles, tautas namu, klubu, operešu zāles*
0.42 V0.13
> 0
> 0.12
> 53
5.
Runas priekšnesumu telpas (piemēram, auditorijas, konferenču zāles, drāmas teātri)**
0.37 V0.13
> 1
> 0.10
> 60
6.
Kulta ēku zāles, draudžu nami (izņemot baznīcas)*
0.3 lgV+0.16
> -1
> 0.10
> 50
7.
Telpas ar elektroakustisku apskaņošanu**
0.2 (V/100)0.33
> 0
-
> 60
8.
Kāpņu telpas un gaiteņi dzīvojamās un publiskajās ēkās
< 1.3
-
-
-
9.
Mācību iestāžu klases (izņemot mūzikas klases)
0.4....0.6
> 2
-
> 60
10.
Mūzikas klases un mēģinājumu telpas
0.6....1.1
> 0
>0.15
> 50
11.
Sporta zāles
< 1.5
> -3
-
> 40
12.
Peldbaseini
< 2.0
-
-
> 40
Pēdējās izmaiņas: ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts, 23:17