Skaņas viļņu parametru un citu viļņu veidu raksturojošās kopsakarības

Skaņas spiediena vērtībām pielieto šādu logaritmiska mēroga skalu:

Lp\; = \;20\lg \;\left( {\frac{p}{{2 \times {{10}^{ - 5}}{\rm{Pa}}}}} \right)\;\; Piemērs: 1Pa – 94 dB ; 100Pa – 134 dB {\rm{ }} {\rm{ }} {\rm{ }} {\rm{ }} (2.39)

Skaņas jaudas vērtībām pielieto šādu logaritmiska mēroga skalu:

Lw\; = \;10\lg \;\left( {\frac{{{P_a}}}{{{{10}^{ - 12}}{\rm{W}}}}} \right)\; Piemērs: Pa = 0,2 W (Skaļas klavieres) –113 dB {\rm{ }} {\rm{ }} {\rm{ }} {\rm{ }} (2.40)

Tabula 2.1

Nr.p.k. Skaņas viļņu tipa nosaukums Skaņas avota veids Proporcionalitāte attālumam - r Diverģence (* [dB]
1. Plakans Bezgalīga plakne - 0
2. Sfērisks Maza izmēra (d < λ/4) 1/r -6
3. Cilindrisks Līnijveida (bezgalīgs) 1/\sqrt r -3

*) Skaņas līmeņa samazinājums palielinot attālumu no skaņas avota centra 2 reizes.

Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2012. gada 10. septembris, 13:19