Skaņas izolācijas galvenie parametri un konstrukciju elementi

Skaņas izolācija vājina visa veida akustisko svārstību procesus un skaņas izplatīšanos dzīvojamās un sabiedriskās ēkās, panākot būvnormatīviem atbilstošu traucējošās skaņas līmeni cilvēku atpūtas vai darba vietās. Izšķir divus galvenos skaņas izplatīšanās veidus:

- gaisa skaņa garenviļņu svārstību procesā;
- kā šķērsviļņu un garenviļņu struktūrskaņa ēkas konstrukcijās.

Skaņas izolējošie elementi ir ēkas norobežojošās konstrukcijas – ārējās sienas (fasādes), iekšējās sienas, starpstāvu pārsegumi un jumta konstrukcijas. Vēl ir mazie būvelementi – durvis, logi, ventilācijas atveres, gaisa vadi u.c., kuru mērķis ir nodrošināt piekļūšanu un ēku funkcionālo darbību. Maziem būvelementiem ir viszemākās skaņas izolējošās īpašības, tādēļ to uzlabošana ir atsevišķs būvakustikas virziens ar daudzveidīgiem un komplicētiem risinājumiem dažādiem šo elementu tipiem.

Skaņas izolācijas mērījumu shēma parādīta 2.8. zīm.

Tehniskā akustika

Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2012. gada 10. septembris, 13:20