Daudzslāņu konstrukciju prettrokšņa aizsardzības īpašības
Tehniskā akustika

Divu slāņu sienām būtiski pieaug R vidējās frekvencēs (sk.2.12.zīm.līkne-1), kur virs fo (~125 Hz) R līkne pāriet uz 18 dB/oct līdz fc (~2500 Hz), kas dod iespēju panākt 50 dB vājinājumu un vairāk. Ja pielieto gaisa šķirkārtā akmens vates aizpildījumu, tad tam jābūt optimālā daudzumā, panākot izotermisku procesu (sk. p.1.2.5) Ja vates daudzumu palielina, tad R vērtība atkal samazinās (sk. līknes no 1 līdz 4).

Viena slāņa R līkne salīdzinājumā dota ar raustītu līniju (sk. 2.12. zīm.).


Kā redzams ekās sienas veido T-veida savienojumus ar pārsegumiem, kā arī blakus sienām. Sekundārajā telpā (sk. 2.8. zīm. un f. 2.41) skaņas jauda nokļūst gan caur aplūkojamo sienu (W2), gan pa minētajiem blakus ceļiem (WS), radot faktisko (šķietami samazinātu) skaņas vājinājumu – R’S:

\;R\;{'_S}\; = \;10\lg \left( {\frac{{{W_1}}}{{{W_2} + \;{W_S}}}} \right) {\rm{ }} {\rm{ }} [dB] {\rm{ }} {\rm{ }} (2.46)

Tehniskā akustikaLai laboratorijas apstākļos varētu precīzi nomērīt sienu paraugu R , ir jānoskaidro skaņas blakus ceļu radītā skaņas vājinājuma vērtība: R’T = 10lg (W1/ WS) un tad var aprēķināt sienas parauga laboratorijas apstākļos nomērīto R (sk. f. 3.6).
Skaņas blakusceļu problēma ir ļoti aktuāla ēku celtniecībā, jo būtiski ir izmantot visas materiālu un konstrukciju skaņas izolējošās iespējas, lai faktiskā skaņas vājinājuma vērtība – R’S starp telpām tuvotos laboratorijā nomērītajai vērtībai – R. Redzams (sk. f. 2.41 un f. 2.46), ka to var panākt, samazinot skaņas blakus ceļu ietekmi – WS. Praksē T-veida sienas savienojumu vietās šķērsām sienas projekcijai plaši pielieto speciālas skaņas izolējošo materiālu blīvējumus vai slāņus (sk. 2.14. zīm.). Var būt arī paņēmieni, kad apejošās konstrukcijas pārzāģē, nemazinot kopējo stiprību. To var izdarīt, piemēram, ar peldošo grīdu virskārtu, lai pārzāģētā vieta atrastos zem starpsienas.

T-veida savienojumu konstrukciju skaņas izolējošo īpašību uzlabošana ir mūsdienīga pētniecības un mērījumu nozare, kura aprakstīta standartā ISO 10484-1.

Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2012. gada 10. septembris, 13:24