Skaņas absorbcija koeficienta mērījumi reverberācijas kamerā (RK)

RK tiek novietots 12-skaldņu [dodekaedra] visvirzienu skaļrunis (skaņas avots). Mērmikrofons pēc kārtas tiek novietots 5 pozīcijās, saskaņā ar standarta ISO 354 prasībām. Mērījumus veic ar MLS (Maximum-length sequences – [angliski]) signālu un mērījumu programmatūras 7841-DIRAC. Pieraksta mikrofona signālu, kuru pārrēķina un eksportē [*.waw] failu formātā, kas satur skaņas impulsa 20 sek garu reverberogrammu. Visās mikrofonu pozīcijās pierakstīta mērījumus diviem gadījumiem, kad RK ir tukša , un, kad mērāmais paraugs ir ievietots RK .


Paraugu skaņas absorbcijas koeficientu aprēķina no sekojošas formulas:

 \alpha \nolimits_{{\rm{ S}}} \;\; = \;\;\frac{{\,\;{A_{ 2}}\; - \;{A_{ 1}}}}{{\,S}}\;\; = \;\;\frac{{\;\;{A_{ T}}}}{{S\;}} , kur (3.3)

A1 – ekvivalentais absorbenta laukums tukšai RK ;
A2 – ekvivalentais absorbenta laukums RK ar mērāmo paraugu ;
AT – ekvivalentais absorbenta laukums mērāmajam paraugam;
S – parauga efektīvais ģeometriskais laukums.


Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2012. gada 10. septembris, 14:07