Literatūras saraksts

Telpu akustisko īpašību aprēķināšanai un noteikšanai rekomendējamie standarti, metodes, metodikas, noteikumi un literatūra

Standarti:
 1. LVS ISO EN 3382: 2001, Akustika - Telpu reverberācijas laika mērījumi, atsaucoties uz pārējiem akustiskajiem parametriem.
 2. LVS EN ISO 354:2003, Akustika - Skaņas absorbcijas mērīšana reverberācijas kamerā.
 3. LVS EN ISO 10534-2:2002, Akustika - Skaņas absorbcijas koeficienta un pilnās pretestības noteikšana pilnās pretestības caurulēs - 2.daļa: Pārejas funkcijas metode.
 4. LVS EN ISO 11654:2000, Akustika - Skaņas absorbētāji ēkās - Skaņas absorbcijas parametri.
 5. LVS EN 12354-6:2004, Būvakustika - Būvju akustisko raksturlielumu novērtēšana pēc elementu raksturlielumiem - 6.daļa: Skaņas absorbcija telpās.
 6. LVS EN 60268-16:2003, Elektroakustiskās ierīces - 16.daļa: Objektīva uztvertās runas saprotamības novērtēšana ar runas pārraidīšanās indeksa metodi.
 7. ISO 17497-1:2004, Acoustics -- Sound-scattering properties of surfaces -- Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room
Metodes un literatūra:
 1. "Modeling Techniques for Virtual Acoustics'' by Lauri Savioja, Doctorate thesis, Helsinki University of Technology, 1999.
 2. M. Vorländer, „Simulation of the transient and steady-state sound propagation in rooms using a new combined ray-tracing/image-source algorithm”. J. Acoust. Soc. Am. 86 (1989) 172-178.
 3. Madan Mehta, James Johnson, Jorge Rocafort, Prentice Hall, „Architectural Acoustics”. Principles and Design (Paperback). 1st edition (June 29, 1998).
 4. Heinrich Kuttruff, „Room Acoustics”. Originally Published : 3 Aug 2000
 5. Acoustics in the Built Environment by Duncan Templeton (Author), (Paperback - January 1998).
 6. Marshall Long, „Architectural Acoustics”, Elsevier Academic press (Paperback - 2007).
 7. „Būvakustika. Teorija un realitāte”, A. Zabrauskis, ( 2007 gads). (http://www.akustika.lv/buva2007.pdf).
 8. Latvijas Republikas būvnormatīvs LBN 016-03.

Skaņas izolācijas īpašību aprēķināšanai un noteikšanai rekomendējamie standarti, metodes, metodikas, noteikumi un literatūra

Standarti:
 1. LVS EN ISO 140-3:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana - 3.daļa: Būvelementu sadzīves trokšņu izolācijas mērījumi laboratorijas apstākļos.
 2. LVS EN ISO 140-4:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana - 4.daļa: Sadzīves trokšņu izolācijas mērījumi ēkās.
 3. LVS EN ISO 140-5:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana - 5.daļa: Fasāžu un fasāžu elementu sadzīves trokšņu izolācijas mērījumi ekspluatācijas apstākļos.
 4. LVS EN ISO 140-6:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana - 6.daļa: Grīdu skaņas trieciena izturības mērījumi laboratorijas apstākļos.
 5. LVS EN ISO 140-7:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana - 7.daļa: Grīdu skaņas trieciena izturības mērījumi ekspluatācijas apstākļos.
 6. LVS EN ISO 140-8:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana - 8.daļa: Grīdas segumu skaņas trieciena samazinājuma mērīšana uz betona grīdas laboratorijas apstākļos.
 7. LVS EN ISO 717-1:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums - 1.daļa: Sadzīves trokšņu izolācija.
 8. LVS EN ISO 717-2:2000, Akustika - Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums - 2.daļa: Triecienizolācija.
 9. LVS EN 12354-1:2001, Būvakustika - Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma - 1.daļa: Skaņas izolācija starp telpām.
 10. LVS EN 12354-2:2001, Būvakustika - Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma - 2.daļa: Triecientrokšņa skaņas izolācija starp telpām.
 11. LVS EN 12354-3:2001, Būvakustika - Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma - 3.daļa: Telpu skaņas izolācija pret āra (ārpustelpu) skaņām.
 12. LVS EN 12354-4:2001, Būvakustika - Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma - 4.daļa: Iekštelpu skaņas pārnešana uz ārpusi.
 13. LVS EN 12354-6:2004, Būvakustika - Būvju akustisko raksturlielumu novērtēšana pēc elementu raksturlielumiem - 6.daļa: Skaņas absorbcija telpās.
 14. Latvijas Republikas būvnormatīvs LBN 016-03.

Metodes un literatūra:
 1. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.597. Rīgā 2004.gada 13.jūlijā (prot. Nr.42, 39.§). Vides trokšņa novērtēšanas kārtība. Izdoti saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 18.1 panta trešo daļu. (Vides trokšņa noteikšana un aprēķināšana fasādes skaņas izolācijas parametru izvēlei).
 2. B.H.Sharp, Prediction Methods for the Sound Transmission of Building Elements. Noise Control Engineering Vol 11 1978.
 3. L.Cremer M.Heckel E.E.Ungar, Structure borne Sound (Springer Verlag,1988).
 4. Acoustics in the Built Environment by Duncan Templeton (Author), (Paperback - January 1998).
 5. Carl Hopkins, „Sound Insulation”, Elsevier Academic press (Paperback - 2007).
 6. Marshall Long, „Architectural Acoustics”, Elsevier Academic press (Paperback - 2007).
 7. „Būvakustika. Teorija un realitāte”, A. Zabrauskis, ( 2007 gads).(http://www.akustika.lv/buva2007.pdf).

Apbūves akustisko īpašību aprēķināšanai un noteikšanai rekomendējamie standarti, metodes, metodikas, noteikumi un literatūra


Standarti:
 1. LVS ISO 9613-2:2004, Akustika - Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē - 2.daļa: Vispārējā aprēķinu metode.
 2. LVS EN ISO 9614-1:2002 L, Akustika - Trokšņa avotu skaņas jaudas noteikšana ar skaņas intensitātes metodi - 1.daļa: Mērījumi diskrētos punktos
 3. LVS EN ISO 14163:2001, Akustika - Ieteikumi trokšņa regulēšanai ar klusinātājiem
 4. LVS EN ISO 15667:2001, Akustika - Ieteikumi trokšņa regulēšanai ar apvalkiem un kabīnēm
 5. LVS EN ISO 3747:2001, Akustika - Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību - Salīdzināšanas metode lietošanai uz vietas in situ
 6. LVS EN ISO 11204:1995 +AC:1997, Akustika - Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis - Skaņas emisijas spiediena līmeņu mērīšana darba vietās un citās norādītās vietās - Metode ar vides korekcijām.
 7. LVS EN ISO 9614-2:2001, Akustika - Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas intensitātes metodi - 2.daļa: Mērīšana ar skenēšanas metodi.
 8. LVS EN ISO 11820:2001, Akustika - Klusinātāju mērījumi in situ
 9. LVS EN 1793-1:2002 L, Ceļu satiksmes trokšņa samazināšanas aprīkojums - Pārbaudes metode akustisko īpašību noteikšanai - 1.daļa: Skaņas absorbcijas raksturīgie parametri.
 10. LVS EN 1793-2:2002 L, Ceļu satiksmes trokšņa samazināšanas aprīkojums - Pārbaudes metode akustisko īpašību noteikšanai - 2.daļa: Skaņas izolācijas raksturīgie parametri skaņai, kas izplatās pāri prettrokšņa barjerai.
 11. LVS EN 12354-4:2001, Būvakustika - Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma - 4.daļa: Iekštelpu skaņas pārnešana uz ārpusi.
 12. ISO 3891:1978, Acoustics - Procedure for describing aircraft noise heard on the ground.


Metodes un literatūra:
 1. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.597. Rīgā 2004.gada 13.jūlijā (prot. Nr.42, 39.§). Vides trokšņa novērtēšanas kārtība. Izdoti saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 18.1 panta trešo daļu. (Vides trokšņa noteikšana un aprēķināšana.)
 2. Frank Fahy, John Walker, Fundamentals of Noise and Vibration. Originally Published: 1 October 1998.
 3. Benz Kotzen, Colin English, Environmental Noise Barriers - A guide to their acoustic and visual design. Originally Published : 4 Mar 1999.
 4. Engineering Noise Control, David A. Bies, Colin H. Hansen "The recognition of noise as a source of annoyance began in antiquity, but the relationship, sometimes subtle, that may exist between noise and money seems."
 5. Principles and Applications by Leo L. Beranek (Editor), István L. Vér (Editor) "In the broadest sense, a sound wave is any disturbance that is propagated in an elastic medium a gas, a liquid, or..." ), 1992 John Wiley & Sons, Inc.
 6. Brackenhoff H.E.A. et al. Guidelines for the measurement and prediction of environmental noise from industry. Interdepartmental Commission on Health, Report HR-IL-13-01, Delft, April 1981. (In Dutch)
 7. Kragh J. et al. Environmental Noise from Industrial Plants: General Prediction Method. Danish Acoustical Institute Report No. 32, Lyngbym 1982. (In English)
 8. Benz Kotzen and Colin English. „Environmental Noise Barriers: A Guide to their Acoustic and Visual”, 1999 Benz Kotzen and Colin English, E & FN Spon. (In English)
 9. L. L. Beranek Acoustics. – McGraw-Hill Book Company, New-York, 1954.
 10. J. Blauert N. Xiagin Acoustics for Engineers, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.
 11. L. E. Kinsler, A. R. Frey Fundamentals of acoustics, John Wiley & Sons. Inc. , New-York, 1962.
 12. K. Tomariņš Radio elektroakustika. – Izdevniecība “Zvaigzne”, Rīga, 1978.
 13. I. Veit Technische Akustik. – Buchverlag „Vogel”, Würzburg, 1996.
 14. Дж. В. Стретт (Лорд Рэлей) Теория звука, Гос. Изд. тех.-теор.-лит., Москва, 1953.
 15. Л. Беранек Акустические измерения, Изд.-иностр.-лит., Москва, 1952

Aktīvā aizsardzība pret troksni ar „antiskaņu”

Literatūra:
 1. Lueg, P.: „Verfahren zur Dämpfung von Schallschwingungen“, Patentschrift Nr. 655 508, 30. Dez. 1937, 21 a²
 2. Veits, I.: „Gehörschutz-Kopfhörer – Elektronik kontra Lärm“, Funkschau, 60(1988), Heft 23, S. 50ff
 3. Veits, I.: „A lightweight headset with an active noise compensation“, inter∙noise ‚88, Avignon (France), 1988, Proceedings, Volume 2, p. 1087
 4. Veits, I.: „Headphone system with active noise compensation“, 8th FASE Symposium on Environmental Acoustics, Zaragoza (Spain), 24-28. April 1989, Proceedings, C.4.1., p. 111ff
 5. Veits, I.:“Aktive Lärmkompensation mit akustisch offenen und geschlossenen Kopfhörern“, DAGA 1989, Fortschritte der Akustik, DPG-GmbH, S. 643, Duisburg (Germany)
 6. Veits, I.: Noise Gard – An Active Compensation System for Headphones and Headstes“. NATO- RSG-11 Workshop, Bremen (Germany), 05.06.1991
 7. Dallosta, P.M.: „A Study of Proposed Ear Protection Devices for Low Frequency Noise Attenuation.“ Report number USAMC-ITC-02-08-75-004 (1975), 59. Distributed by NTIS under catalog number: AD-A009 274
 8. Leventhall, H.G.:“Active Attenuators“ – Historical Review and Some Recent Developments“. Inter-noise‚ 80, 1980, Proceedings Vol. II, 679
 9. Veits, I.: „Headsets with active noise compensation for sound engineers and cameramen“. 86th AES-Convention, 1989, Hamburg (Germany)
   

Dzirdes aizsardzība pret troksni un pielietojamie līdzekļi

Literatūra:
 1. Veits, I.: „Technische Akustik“, Vogel-Buchverlag, Würzburg (Vācija), 6. papildinātais izdevums (grāmata: „Tehniskā akustika“, vācu valodā), 2005
 2. Veits, I.: „Aktīvā aizsardzība pret troksni ar ‚antiskaņu‘“ , E-apmācības modulis „Aizsardzība pret troksni“, LLU Jelgava, 2012
 3. VDI-2560, „Persönlicher Schallschutz“ (vācu normatīvs: „personiskā aizsardzība pret troksni“)

Pēdējās izmaiņas: svētdiena, 2012. gada 29. jūlijs, 03:49